گیفت کارت، یک کارت اعتباری مجازی است که جهت افزایش اعتبار در سایتها و فروشگاه ها مانند اپ استور اپل،...